HTML Info

Webről, magyarul, mindenkinek

XML-stíluslapok

nincs megjegyzés

W3C

Stíluslapok hozzárendelése XML dokumentumokhoz – Version 1.0

W3C Ajánlás, 1999. június 29.

Jelen verzió eredetije:
http://www.w3.org/1999/06/REC-xml-stylesheet-19990629
Legutóbbi verzió:
http://www.w3.org/TR/xml-stylesheet
Előző verzió:

http://www.w3.org/TR/1999/xml-stylesheet-19990428
Szerkesztette:
James Clark <jjc@jclark.com>

Copyright ©  1999
W3C (MIT, INRIA, Keio ), minden jog fenntartva. A W3C felelősségvállalási, védjegyhasználati, dokumentumhasználati és szoftverlicensz szabályai alkalmazandók.


Bevezetés

Jelen dokumentum leírja, hogyan kell stíluslapot XML dokumentumhoz rendelni, a dokumentum elején alkalmazott egy vagy több feldolgozási utasítás használatával.

A dokumentum státusza

Jelen dokumentumot a W3C tagjai és más érdekeltek felülvizsgálták és az Igazgató jóváhagyta, mint W3C Ajánlást. Ez egy stabil dokumentum, referenciaanyagként használható, idézhető más dokumentumokban is normatív hivatkozásként. A W3C szerepe az Ajánlás létrehozásában az, hogy felhívja a figyelmet a specifikációra és elősegítse használatának elterjedését. Ez kiterjeszti a Web használhatóságát és kezelhetőségét.

Az ismert hibák eflsorolása elérhető a http://www.w3.org/TR/1999/xml-stylesheet-19990629/errata címen.
Jelen specifikációval kapcsolatos vélemények a www-xml-stylesheet-comments@w3.org címre küldhetőek. A nyilvánosságra hozott vélemények archívuma elérhető a http://w3.org/Archives/Public/www-xml-stylesheet-comments címen.
Az aktuális W3C Ajánlások és más technikai dokumentumok felsorolása megtalálható a http://www.w3.org/TR címen.

A Munkacsoport valószínűnek tartja, hogy a jövőben az XML dokumentumokhoz a stíluslapokat további módokon is csatolni lehet.
A jelen specifikációban szereplő XML feldolgozási utasítások használati módját nem kell irányadónak tekinteni. A W3C nem szándékozik a jövőben a feldolgozási utasításokról ajánlást kibocsátnai. A Racionálé kifejti, miért is használtuk mégis jelen specifikációban.
Jelen dokumentum a W3C XML Tevékenységének részeként jött létre.

Jelen dokumentum a W3C XML Tevékenységének részeként jött létre.

A magyar fordítás a HTML Info szerkesztőjének munkája. A fordítás során a legnagyobb gondossággal jártunk el, ennek ellenére a szövegben maradhattak helyesírási, illetve egyéb hibák.

A HTML Info nem vállal felelősséget a dokumentum felhasználásából eredő bármilyen vélt, valós, közvetlen, vagy közvetett kárért.

Kérjük az olvasót, hogy az esetleges fordítási, helyesírási, tartalmi hibákra hívja fel figyelmünket a htmlinfo@htmlinfo.hu címre küldött e-maillel.

Tartalomjegyzék

1 – Az xml-stylesheet feldolgozási utasítás

A stíluslapok egy olyan feldolgozási utasítással rendelhetők egy XML dokumentumhoz, amelynek célja egy xml-stylesheet. Ez a feldolgozási utasítás a HTML 4.0 -ből ismert kifejezésnek megfelelően viselkedik.
Az xml-stylesheet feldolgozási utasítás elemzése ugyanúgy történik, mint egy kezdő címkéé, azzal a különbséggel, hogy a nem előre definiált egyedek nem hivatkozhatóak.
A következőkben megadott nyelvtan ugyanazt a jelölést használja, mint az XML Ajánlás nyelvtana. A nyelvtan itt nem definiált szimbólumai az XML Ajánlásban definiáltak.

xml-stylesheet feldolgozási utasítás

[1] StyleSheetPI ::= '<?xml-stylesheet' (S PseudoAtt)* S? '?>'
[2] PseudoAtt ::= Name S? '=' S? PseudoAttValue
[3] PseudoAttValue ::= ('"' ([^"<&] | CharRef | PredefEntityRef)* '"'
| "'" ([^'<&] | CharRef | PredefEntityRef)* "'")
- (Char* '?>' Char*)
[4] PredefEntityRef ::= '&amp;' | '&lt;' | '&gt;' | '&quot;' | '&apos;'

A PseudoAttValue-ban egy CharRef vagy egy PredefEntityRef ugyanúgy van értelmezve, mint egy normál XML attribútum értékben. A pszeudo-attribútum aktuális értéke az az érték, amelyet a feldolgozó a hivatkozások helyére behelyettesít. Ezt a behelyettesítést az XML értelmező nem hajtja végre automatikusan.

Az xml-stylesheet feldolgozási utasítás csak az XML dokumentum elején engedélyezett. Az XML nyelvtana korlátozásokat tartalmaz, ha feldolgozási utasítás engedélyezett a dokumentum elején; az xml-stylesheet feldolgozási utasítás a dokumentum elején bárhol engedélyezett, ahol megfelel a korlátozásoknak.

MEGJEGYZÉS:

Ha az xml-stylesheet feldolgozási utasítás a külső DTD alkészletben vagy paraméter egyedben található, lehetséges, hogy egy nem-érvényesítő (non-validating) XML feldolgozó végrehajtja.

A következő pszeudo-attribútumok definiáltak:


href CDATA #REQUIRED
type CDATA #REQUIRED
title CDATA #IMPLIED
media CDATA #IMPLIED
charset CDATA #IMPLIED
alternate (yes|no) "no"

A pszeudo-attribútumok jelentése pontosan ugyanaz, mint a HTML 4.0 -ben a , kivéve az alternate pszeudo-attribútumot. Ha ebben alternate="yes" van megadva, akkor a feldolgozási utasítás jelentése ugyanaz, mint a HTML elemé, nem pedig a elem-attribútum páréval egyezik meg.

MEGJEGYZÉS:

Mivel a href attribútum értéke URI hivatkozás, az lehet relatív URI is és tartalmazhat részazonosítót is. Részletesebben, az URI hivatkozás állhat csak részazonosítóból is. Így egy URI hivatkozás tulajdonsképpen hivatkozás a dokumentumnak arra a részére, amely az xml-stylesheet feldolgozási utasítást tartalmazza (lásd: [RFC2396]). Ennek eredménye, hogy az xml-stylesheet feldolgozási utasítás lehetővé teszi, hogy a stíluslapok ugyanabba a dokumentumba legyenek beágyazva, mint az xml-stylesheet feldolgozási utasítás.

Bizonyos esetekben a stíluslapok csatolhatók külső eszközökkel is a dokumentumhoz. Például, a HTTP korábbi verzióiban [RFC2068] (19.6.2.4 alpont) engedélyezett, hogy az XML dokumentumhoz rendelt stíluslap a Link fejléccel kapcsolódjon. Bármely stíluslapra mutató kapcsolat, amely a dokumentumhoz kívülről kapcsolódik, úgy lesz figyelembe véve, mintha az xml-stylesheet feldolgozási utasítás előtt fordulna elő. Ez ugyanugy működik, mint a HTML 4.0 -ben (lásd: 14.6 pont).

Néhány példa a HTML 4.0 -ből, a neki megfelelő feldolgozási utasítással együtt:


<LINK href="mystyle.css" rel="style sheet" type="text/css">
<?xml-stylesheet href="mystyle.css" type="text/css"?>

<LINK href="mystyle.css" title="Compact" rel="stylesheet" type="text/css">
<?xml-stylesheet href="mystyle.css" title="Compact" type="text/css"?>

<LINK href="mystyle.css" title="Medium" rel="alternate stylesheet"
                            type="text/css">
<?xml-stylesheet alternate="yes" href="mystyle.css"
            title="Medium" type="text/css"?>

Több xml-stylesheet végrehajtási utasítás is engedélyezett, pontosan ugyanazokkal a használati szabályokkal, mint a LINK REL="stylesheet". Például:


<LINK rel="alternate stylesheet" title="compact"
                href="small-base.css" type="text/css">
<LINK rel="alternate stylesheet" title="compact"
              href="small-extras.css" type="text/css">
<LINK rel="alternate stylesheet" title="big print"
                 href="bigprint.css" type="text/css">
<LINK rel="stylesheet" href="common.css" type="text/css">

A fentiek feldolgozási utasításként:

<?xml-stylesheet alternate="yes" title="compact"
               href="small-base.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet alternate="yes" title="compact"
              href="small-extras.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet alternate="yes" title="big print"
                 href="bigprint.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="common.css" type="text/css"?>

A Fűggelék – Hivatkozások

HTML40
World Wide Web Consortium. HTML 4.0 Specification. W3C Ajánlás. Lásd: http://www.w3.org/TR/REC-html40
RFC2068
R. Fielding, J. Gettys, J. Mogul, H. Frystyk Nielsen, és T. Berners-Lee. Hypertext Transfer Protocol — HTTP/1.1.. IETF RFC 2068. Lásd: http://www.ietf.org/rfc/rfc2068.txt.
RFC2396
T. Berners-Lee, R. Fielding, és L. Masinter. Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax. IETF RFC 2396. See http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt.
XML10
World Wide Web Consortium. Extensible Markup Language (XML) 1.0. W3C Ajánlás. Lásd: http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210

B Függelék – Racionálé

Sürgősen szükségessé vált egy olyan specifikációt kiadni a stíluslap csatolásról, amely időben elkészül ahhoz, hogy a főbb böngészőkészítők figyelembe vehessék. Ez csak egy bizonyítottan működő, már létező mechanizmushoz közel álló eljárás választásával vált lehetségessé.
Egy feldolgozási utasítás használatával elkerülehető a fő dokumentum szerkezetének megfertőzése alkalmazás-specifikus feldolgozási információval.
A specifikáció jelen verziójához választott mechanizmus nem korlátozza a jövőbeni verziók további eljárásmódjait. Nincs olyan elvárás, hogy azok feldolgozási utasításokat használjanak; valójában nem is biztos, hogy a forrásdokumentumba kell foglalni a csatolási információkat.

Írta: htmlinfo

2009. 04 08 at 5:16 pm

Kategória:

Megjegyzés hozzáfűzése