HTML Info

Webről, magyarul, mindenkinek

Táblázatok

nincs megjegyzés

Táblázatokat sok helyen és esetben használunk, főként adatok áttekinthető elrendezésére.

Ez a fejezet a táblázatoknál használható HTML elemek áttekintéséhez kíván segítséget nyújtani.

TABLE

Használata:

<TABLE></TABLE>

Attribútumai:

 • SUMMARY = Szöveg – A táblázat rövid leírása, ismertetése
 • WIDTH = Hossz – A táblázat szélessége
 • BORDER = Pixel – A szegély vastagsága pixelekben
 • FRAME = [ void; above; below; hsides; lhs; rhs; vsides;
  box; border ]
  – A külső szegély tulajdonságai
 • RULES = [ none; groups; rows; cols; all ] – A belső szegély tulajdonságai
 • CELLSPACING = Hossz – A cellák közti köz mérete
 • CELLPADDING = Hossz – A cella széle és tartalma közti köz mérete
 • ALIGN = [ left; center; right ] – A táblázat igazítása
 • BGCOLOR = Szín

Tartalmazhatja opcionálisan a CAPTION elemet, amit 0, vagy több COL és COLGROUP, majd az opcionális THEAD, TFOOT, TBODY elemek követnek.

Tartalmazhatják az APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD, TH elemek.

A TABLE elem használatával egy táblázat definiálható, amelybe adatok rendezhetők el, két dimenzióban. Táblázat használatos oldalelrendezéshez is, de inkább kerüljükk ezt a lehetőséget. A táblázatok használata gondokat is okozhat keskeny abalkok, nagyméretű betűtípusok, vagy szöveges böngészők esetén. A legjobban elterjedt böngészők semmit sem
jelenítenek meg, amíg a táblázat teljes egészében le nem töltődött, ami figyelembe veendő körülmény, ha az egész oldalt táblázatos elrendezéssel tervezzük meg.

A W3C HTML ajánlása szerint a táblázatnak tartalmaznia kell legalább egy TBODY elemet, de a TBODY elem kezdő- és lezáró tagje elhagyható, ha csak egy
TBODY elemet tartalmaz a táblázat és nincs THEAD és TFOOT elem.

Fentiek szerint egy egyszerű táblázat kódja a következőképp néz ki:

<TABLE>
<TR>
<TH>Rövidítés</TH>
<TH>Teljes kifejezés</TH>
</TR>
<TR>
<TD>A F A I K</TD>
<TD>As Far As I Know – Ahogy én tudom</TD>
</TR>
<TR>
<TD>I M H O</TD>
<TD>In My Humble Opinion – Szerény véleményem szerint</TD>
</TR>
</TABLE>

A TABLE elemnek van egy opcionálisan használható SUMMARY attribútuma is; amely segítségével leírható a táblázat létrehozásának célja, illetve a táblázat struktúrája. Ez az áttekintő lehetőség igen hasznos lehet a
karakteres böngészőt használók számára. Egyszerű táblázat esetén a CAPTION attribútum megfelelő használata szinte helyettesítheti a SUMMARY -t, de bonyolultabb táblázatok esetén szükséges lehet egy részletesebb áttekintés is. A
SUMMARY attribútum tartalma a táblázat előtt külön bekezdésként jelenik meg.


<TABLE SUMMARY="Ide írhatjuk be a táblázat tartalmának rövid ismertetését">

A TABLE elem használatához rendelkezésre áll néhány formázó attribútum:

 • A WIDTH attribútum segítségével határozható meg a
  táblázat szélessége akár abszolút értékben – pixelben, vagy százalékosan, a
  rendelkezésre álló képernyőterület arányában. A fix szélesség meghatározása
  általában kerülendő, főleg az 500 pixel fölötti értékek, tudniilik alacsony
  képernyőfelbontás esetén vízszintes gördítősáv nem kívánt megjelenését
  okozhatja.
 • A BORDER attribútum segítségével határozható meg a
  táblázat külső keretének vastagsága, pixelekben.
 • A FRAME attribútum (a böngészők szegényesen
  támogatják) határozza meg, hogy a táblázat külső szegélyének melyik oldala
  látszik. Lehetséges értékei:

  • void – nincs szegély;
  • above – csak a felső szegély látszik;
  • below – csak az alsó szegély látszik;
  • hsides – csak a bal oldali szegélyek látszanak;
  • vsides – csak az alsó és felső szegélyek látszanak;
  • lhs, rhs – a bal, illetve jobb oldali szegélyek (left, right)
   látszanak;
  • box, border – minden szegély látszik.

  Alapértelmezett értéke a void, kivéve, ha a BORDER attribútum értéke pozitív, ebben az esetben az alapértelmezett érték a FRAME=border. A <TABLE BORDER> kifejezés érvényes, böngészők által jól támogatott rövidítése a <TABLE FRAME=border> kifejezésnek.

 • A RULES attribútum – bár szegényesen támogatott a böngészők által – meghatározza a cellák közti szegélyeket. Lehetséges értékei:
  • none – nincsenek látható belső szegélyek;
  • groups – csak a meghatározott cellacsoportok szegélyei látszanak;
  • rows – csak a sorok közti szegélyek látszanak;
  • cols – csak az oszlopok közti szegélyek látszanak;
  • none – az alapértelmezett érték, ha a BORDER attribútum értéke 0, vagy ha nincs megadva.
  • all – a BORDER attribútum minden, az előzőekhez képest más értéke esetén ez az alapértelmezett érték. Minden szegély látszik.
 • A CELLSPACING attribútum határozza meg a cellák közti szabad hely méretét, a a CELLPADDING pedig a cella szegélye és tartalma közti szabad hely méretét (tkp. a belső
  “margót”). A CELLPADDING értéke megadható abszolút értékben (pixelben), vagy százalékosan. A százalékos érték viszonyítási alapja a cellában felhasználható képpontok száma. Megjegyzendő, hogy a böngészők ebben az esetben nemigen támogatják a százalékos méretmegadást, gyakran a 20%-ot 20-nak értelmezik. Mindkét tag beállítása a cella egészére vonatkozik.
 • A nem javasolt ALIGN attribútummal állítható be a táblázat vízszintes igazítása. Lehetséges értékei a left, center, right, azaz balra, középre és jobbra. A böngészők a balra, illetve jobbra igazított táblázatoka általában, ‘lebegő’ objektumként kezelik, tehát a szöveget körbefuttatják a táblázat körül. Ezt megelőzendő, lehetséges a <BR CLEAR=all> kifejezés használata. Ha a böngésző nem támogatja a <TABLE ALIGN="center"> formát, a táblázatot lehetséges a <CENTER>..</CENTER> elemek közé is beilleszteni.
 • A nem javasolt BGCOLOR attribútum használatával állítható be a táblázat háttérszíne. Használatával érdemes óvatosan bánni, mert böngészőtől függően felülbírálja a táblázat egyes celláira megadott színbeállításokat.

CAPTION

Használata:

<CAPTION></CAPTION>

Attribútumai:

 • ALIGN=[top; bottom; left; right] – A táblázatcím igazítása

Tartalmazhat soron belüli elemeket,

csak a TABLE elem tartalmazhatja.

A CAPTION elem határozza meg a táblázat címét. Haználata esetén a TABLE elemen belül más nem előzheti meg.

A jó cím egy rövid fejléccel látjael a táblázatot. Egyszerű táblázatoknál a cím rövid összefoglalásra is alkalmas, mintegy kiegészíti a táblázat tartalmát. Bonyolultabb táblázatoknál kiegészíthető a TABLE elem SUMMARY attribútumával is,
ahol akár több mondatban összefoglalható a táblázat tartalma.

<TABLE SUMMARY="Ide írható a hosszabb leírás">

<CAPTION>Ide kerül a táblázatcím</CAPTION>

<TR>

<TD>

</TD>

</TR>

</TABLE>

A nem javasolt ALIGN attribútum segítségével állítható be a táblázat címének igazítása. Lehetséges értékeinek használatával a cím felülre, alulra, balra, vagy jobbra igazítható.

COLGROUP

Használata:

<COLGROUP></COLGROUP>

Attribútumai:

 • SPAN=Szám – Oszlopok száma a csoportban;
 • WIDTH=Szám – Az oszlopok együttes szélessége;
 • ALIGN=[left; center; right; justify; char] – A cellák vízszinted igazítása a
  csoportban;
 • CHAR=Karakter –
 • CHAROFF=Hossz –
 • VALIGN=[top; middle; bottom; baseline] – A cellák függőleges igazítása a
  csoportban.

Tartalmazhat 0, vagy több COL elemet.

Tartalmazhatja a TABLE elem.

A COLGROUP elem egy oszlopcsoportot definiál a táblázaton belül. Használata esetén a CAPTION elem után és a THEAD elem előtt kell szerepelnie.

A SPAN attribútum határozza meg az oszlopok számát a csoportban; alapértelmezett értéke 1. Szerepelhet a COLGROUP -ban még COL elem is, amely az egyes oszlopok celláinak tulajdoságait írhatja le, felülbírálva az oszlopcsoportra megadott tulajdonságokat. A SPAN nem használható, ha szerepel a COLGROUP -on belül akár egy COL elem is.

A WIDTH attribútum határozza meg az egyes oszlopok szélességét a csoportban. Értéke kifejezheti az oszlop abszolút szélességét pixelben: egész számként, vagy a táblázat egészéhez viszonyított szélességet: százalékosan.

Az ALIGN attribútum határozza meg az egyes cellák igazítását az oszlopcsoportban. Lehetséges értékeinek beállításával az igazítás történhet balra, középre, jobbra, sorkizártan. Az ALIGN=char kifejezés segítségével a cellatartalom a CHAR attribútumban megadott karakter szélességéhez igazítható. Alapértelmezett értéke a decmális pont.

A CHAROFF attribútum határozza meg az igazító karakter első előfordulásának offszetét (eltolás). Értéke pixelben megadott szám, vagy a cellaszélesség százaléka. A CHAROFF=”50%” az igazító karaktert a cella közepére tolja.

A VALIGN attribútum határozza meg a cellatartalom függőleges igazítását. Lehetséges értékeinek beállításával az igazítás történhet a cella tetejéhez, középre, a cella alsó szegélyéhez, illetve az alapvonalhoz. Ez utóbbi esetben minden cella első sora azonos magasságba kerül.

COL

Használata:
<COL>

Attribútumai:

 • SPAN=”Szám” – Oszlopok száma
 • WIDTH=”Szám” – Az oszlopok teljes szélessége
 • ALIGN=[left; center; right; justify; char] – A cellák vízszintes igazítása
 • CHAR=Karakter – Igazító karakter
 • CHAROFF=Szám – Igazító karakter offszete (eltolás)
 • VALIGN=[top; middle; bottom; baseline] – A cellák függőleges igazítása

Más elemet nem tartalmazhat,
Tartalmazhatják a COLGROUP és TABLE elemek.

A COL elem attribútumaival egy táblázat oszlopának tulajdonságait határozza meg. Használata esetén a TABLE elemen belül az opcionális CAPTION elem után, és a szintén opcionálisan használható THEAD előtt kell elhelyezni. A COLGROUPpal ellentétben a COL elem nem csoportosítja az oszlopokat, csupán egy-egy oszlop valamennyi cellájára érvényes tulajdonságokat definiál.

SPAN attribútuma határozza meg azon oszlopok számát, amelyek megosztoznak a COL elem attribútumaiban meghatározott tulajdonságokon; alapértelmezett értéke 1. A COL elhelyezhető közvetlenül a TABLE elemben, vagy tartalmazhatja a
COLGROUP elem is. Ha a COLGROUPban van elhelyezve, attribútumai felülbírálják a COLGROUPban leírt tulajdonság-érték párokat.

WIDTH attribútuma határozza meg a COL elemmel egybefogott oszlopok szélességét. Értéke kifejezheti az oszlop abszolút szélességét pixelben: egész számként, vagy a táblázat egészéhez viszonyított szélességet: százalékosan.

ALIGN attribútuma segítségével állítható be az egybefogott oszlopok vízszintes igazítása. Lehetséges értékeinek beállításával az igazítás történhet balra, középre, jobbra, sorkizártan. Az ALIGN=char kifejezés segítségével a cellatartalom a CHAR attribútumban megadott karakter szélességéhez igazítható. Alapértelmezett értéke a decmális pont.

A CHAROFF attribútum határozza meg az igazító karakter első előfordulásának offszetét (eltolás). Értéke pixelben megadott szám, vagy a cellaszélesség százaléka. A CHAROFF=”50%” az igazító karaktert a cella közepére tolja.

A VALIGN attribútum határozza meg a cellatartalom függőleges igazítását. Lehetséges értékeinek beállításával az igazítás történhet a cella tetejéhez, középre, a cella alsó szegélyéhez, illetve az alapvonalhoz. Ez utóbbi esetben minden cella első sora azonos magasságba kerül.

THEAD

Használata:

<THEAD></THEAD>

Attribútumai:

 • ALIGN=[left; center; justify; right] – Cellák vízszintes igazítása a
  csoportban
 • CHAR=”Karakter” – A cellák igazító karaktere
 • CHAROFF=”Hossz” – Az igazító karakter offszete (eltolás)
 • VALIGN=[top; middle; bottom; baseline] – Cellák függőleges igazítása a
  csoportban

Tartalmazhat egy, vagy több TR elemet;
Tartalmazhatja a TABLE elem.

A THEAD elem fejlécsorok csoportját határozza meg a táblázatban. A TABLE elem egy THEAD -et tartalmazhat, amelynek a CAPTION, COL, vagy COLGROUP elemek után kell következnie, és meg kell előznie az opcionális TFOOT és a kötelező TBODY elemet.

A THEAD használatával az oldalak szerzői fejlécet adhatnak táblázataikhoz, amely nyomtatáskor – több oldalas táblázatoknál – minden oldalon megjelenik. Viszonylag kevés böngésző támogatja.

Az ALIGN attribútum segítségével állítható be a celatartalom vízszintes igazítása. Lehetséges értékeinek beállításával az igazítás történhet balra, középre, jobbra, sorkizártan. A böngészők által gyengén támogatott ALIGN=char kifejezés segítségével a cellatartalom a CHAR attribútumban megadott karakter szélességéhez igazítható. Alapértelmezett értéke a decmális pont.

A CHAROFF attribútum határozza meg az igazító karakter első előfordulásának offszetét (eltolás). Értéke pixelben megadott szám, vagy a cellaszélesség százaléka. A CHAROFF=”50%” az igazító karaktert a cella közepére tolja.

A VALIGN attribútum határozza meg a cellatartalom függőleges igazítását. Lehetséges értékeinek beállításával az igazítás történhet a cella tetejéhez, középre, a cella alsó szegélyéhez, illetve az alapvonalhoz. Ez utóbbi esetben minden cella első sora azonos magasságba kerül.

TFOOT

Használata:

<TFOOT></TFOOT>

Attribútumai:

 • ALIGN=[left; center; justify; right] – Cellák vízszintes igazítása a
  csoportban
 • CHAR=”Karakter” – A cellák igazító karaktere
 • CHAROFF=”Hossz” – Az igazító karakter offszete (eltolás)
 • VALIGN=[top; middle; bottom; baseline] – Cellák függőleges igazítása a
  csoportban

Tartalmazhat egy, vagy több TR elemet;
Tartalmazhatja a TABLE elem.

A TFOOT elem láblécsorok csoportját definiálja. Egy tábázat egy TFOOT elemet tartalmazhat, amelynek az opcionálisan használható THEAD elem után, de a kötelezőTBODY elem előtt kell elhelyezkednie.

A TFOOT használatával az oldalak szerzői láblécet adhatnak táblázataikhoz, amely nyomtatáskor – több oldalas táblázatoknál – minden oldalon megjelenik. Mivel viszonylag kevés böngésző támogatja, az elhelyezési előírás (TBODY elé!)
használhatatlanná teszi a TFOOT -ot nem támogató böngészőknél.

Az ALIGN attribútum segítségével állítható be a celatartalom vízszintes igazítása. Lehetséges értékeinek beállításával az igazítás történhet balra, középre, jobbra, sorkizártan. A böngészők által gyengén támogatott ALIGN=char kifejezés segítségével a cellatartalom a CHAR attribútumban megadott karakter szélességéhez igazítható. Alapértelmezett értéke a decmális pont.

A CHAROFF attribútum határozza meg az igazító karakter első előfordulásának offszetét (eltolás). Értéke pixelben megadott szám, vagy a cellaszélesség százaléka. A CHAROFF=”50%” az igazító karaktert a cella közepére tolja.

A VALIGN attribútum határozza meg a cellatartalom függőleges igazítását. Lehetséges értékeinek beállításával az igazítás történhet a cella tetejéhez, középre, a cella alsó szegélyéhez, illetve az alapvonalhoz. Ez utóbbi esetben minden cella első sora azonos magasságba kerül.

TBODY

Használata:

<TBODY></TBODY>

Attribútumai:

 • ALIGN=[left; center; right; justify; char] – Cellák vízszintes igazítása
 • CHAR=”Karakter” – Cellák igazító karaktere
 • CHAROFF=”Hossz” – Az igazító karakter offszete (eltolás)
 • VALIGN=[top; middle; bottom; baseline] – Cellák függőleges igazítása

A TBODY elem adatsorok csoportját definiálja a táblázatban. A TABLE elemnek tartalmaznia kell egy, vagy több TBODY elemet, amelyeknek az opcionális TFOOT után kell következniük. A TBODY elem záró tag -je mindig opcionális. Kezdő tag-je csak akkor, ha a táblázat csak egy TBODY -t tartalmaz és és nem tartalmaz THEAD -et, vagy TFOOT-ot.

A THEAD, TFOOT, és TBODY elemek pontos használatával olyan táblázat hozható létre, amelynek fej- és lábléce statikus és (nagyobb táblázat esetén) tartalmi része görgethető.

Az ALIGN attribútum segítségével állítható be a celatartalom vízszintes igazítása. Lehetséges értékeinek beállításával az igazítás történhet balra, középre, jobbra, sorkizártan. A böngészők által gyengén támogatott ALIGN=char kifejezés segítségével a cellatartalom a CHAR attribútumban megadott karakter szélességéhez igazítható. Alapértelmezett értéke a decmális pont.

A CHAROFF attribútum határozza meg az igazító karakter első előfordulásának offszetét (eltolás). Értéke pixelben megadott szám, vagy a cellaszélesség százaléka. A CHAROFF=”50%” az igazító karaktert a cella közepére tolja.

A VALIGN attribútum határozza meg a cellatartalom függőleges igazítását. Lehetséges értékeinek beállításával az igazítás történhet a cella tetejéhez, középre, a cella alsó szegélyéhez, illetve az alapvonalhoz. Ez utóbbi esetben minden cella első sora azonos magasságba kerül.

TR

Használata:

<TR></TR>

Attribútumai:

 • ALIGN=[left; center; right; justify; char] – Cellák vízszintes igazítása
 • CHAR=”Karakter” – Cellák igazító karaktere
 • CHAROFF=”Hossz” – Igazító karakter offszete (eltolás)
 • VALIGN=[top; middle; bottom; baseline] Cellák függőleges igazítása
 • BGCOLOR=”Szín” – A sor háttérszíne

Tartalmazhat egy, vagy több TH, TD elemet.

Tartalmazhatják a THEAD, TFOOT, TBODY elemek.

A TR elem a táblázat egy sorát határozza meg. A TR elemnek egy -a THEAD, TFOOT, TBODY elemek által meghatározott- sorcsoportban kell szerepelnie, kivéve, ha a táblázat csak egy TBODY -t tartalmaz és nincs benne THEAD, vagy TFOOT, elem.

Az ALIGN attribútum segítségével állítható be a celatartalom vízszintes igazítása. Lehetséges értékeinek beállításával az igazítás történhet balra, középre, jobbra, sorkizártan. A böngészők által gyengén támogatott ALIGN=char kifejezés segítségével a cellatartalom a CHAR attribútumban megadott karakter szélességéhez igazítható. Alapértelmezett értéke a decmális pont.

A CHAROFF attribútum határozza meg az igazító karakter első előfordulásának offszetét (eltolás). Értéke pixelben megadott szám, vagy a cellaszélesség százaléka. A CHAROFF=”50%” az igazító karaktert a cella közepére tolja.

A VALIGN attribútum határozza meg a cellatartalom függőleges igazítását. Lehetséges értékeinek beállításával az igazítás történhet a cella tetejéhez, középre, a cella alsó szegélyéhez, illetve az alapvonalhoz. Ez utóbbi esetben minden cella első sora azonos magasságba kerül.

A nem javasolt BGCOLOR attribútum használatával állítható be a sor háttérszíne.

TD

Használata:

<TD></TD>

Attribútumai:

 • ROWSPAN=”Szám” – Egy oszlopban összevont cellák száma
 • COLSPAN=”Szám” – Egy sorban összevont cellák száma
 • HEADERS=”IDREFS” – Az aktuális cella fejléc-celláinak listája
 • ABBR=”Szöveg” – Fejléc-cella tartalmának rövidítése
 • SCOPE=[row; col; rowgroup; colgroup] – A fejléc-cellához tartozó egyéb
  cellák
 • AXIS=”CDATA” – A fejléc-cella kategóriája
 • ALIGN=[left; center; right; justify; char] – Vízszintes igazítás
 • CHAR=”Karakter” – Igazító karakter
 • CHAROFF=”Hossz” – Igazító karakter offszete (eltolás
 • VALIGN=[top; middle; bottom; baseline] – Függőleges igazítás
 • WIDTH=”Pixel” – Cellaszélesség
 • HEIGHT=”Pixel” – Cellamagasság
 • NOWRAP – Sortörés tiltása
 • BGCOLOR=”Szín” – Cella háttérszíne

Tartalmazhat soron belüli elemeket és blokkszintű elemeket;

A TR elem tartalmazhatja.

A TD elem a táblázat egy celláját definiálja.

A ROWSPAN és COLSPAN attribútumok segítségével határozható meg az összevonandó cellák száma; az alapértelmezett érték 1. Kitüntetett értékként használható a 0, amivel a táblázat aktuális cellájától a táblázat végéig valamennyi sorra, vagy oszlopra vonatkozólag állítható be az összevonás. Néhány böngésző azonban a 0-t figyelmen kívül hagyja, így érdemesebb pontos értéket megadni az összevonandó cellák számára.

A HEADERS attribútum határozza meg a TH -n belül azokat a cellákat, amelyek fejlécként szerepelnek. Értéke a fejléc-cellák ID attribútum-értéke, szóközzel elválasztva. A HEADERS attribútum lehetővé teszi a karakteres böngészők számára az adott cella fejléc-információinak megjelenítését.

Az ABBR attribútum alkalmazása a fejléc-információ egy rövidített változatának megjelenítését teszi lehetővé. Ezzel megoldható, hogy a böngészők ezt a rövid formát használják, ha kevés a hely; valamint a karakteres böngészők rövid fejléc-információt jelenítsenek meg az egész cella megjelenítése előtt.

A SCOPE attribútum határozza meg azokat a cellákat, amelyek számára a TH elem fejécet definiál. A SCOPE egyszerűbb alternatívája a HEADERS attribútumnak, abban az esetben, ha a fejléc-cellák elrendezése nem túl összetett. Lehetséges értékei a következők:

 • row, ha a TH a sor hátralevő celláira vonatozik;
 • col, ha a TH az oszlop hátralevő celláira vonatkozik;
 • rowgroup, ha a TH a sorcsoport hátralévő celláira vonatkozik (pl: a
  hátralévő cellák THEAD, TFOOT, vagy TBODY csoportosításban vannak);
 • colgroup, ha a TH az oszlopcsoport hátralévő celláira vonatkozik (pl:
  a hátralévő cellák COLGROUP csoportosításban vannak).

Az AXIS attribútum a cellák kategorizálásának lehetőségét biztosítja. Értéke a kategórianevek vesszővel elválasztott listája lehet. Alkalmazását a W3C HTML 4.0 ajánlása írja le részletesen.

Az ALIGN attribútum segítségével állítható be a celatartalom vízszintes igazítása. Lehetséges értékeinek beállításával az igazítás történhet balra, középre, jobbra, sorkizártan. A böngészők által gyengén támogatott ALIGN=char kifejezés segítségével a cellatartalom a CHAR attribútumban megadott karakter szélességéhez igazítható. Alapértelmezett értéke a decmális pont.

A CHAROFF attribútum határozza meg az igazító karakter első előfordulásának offszetét (eltolás). Értéke pixelben megadott szám, vagy a cellaszélesség százaléka. A CHAROFF=”50%” az igazító karaktert a cella közepére tolja.

A VALIGN attribútum határozza meg a cellatartalom függőleges igazítását. Lehetséges értékeinek beállításával az igazítás történhet a cella tetejéhez, középre, a cella alsó szegélyéhez, illetve az alapvonalhoz. Ez utóbbi esetben minden cella első sora azonos magasságba kerül.

A BGCOLOR attribútum beállított értéke határozza meg a cella háttérszínét.

TH

Használata:

<TH></TH>

Attribútumai:

 • ROWSPAN=”Szám” – Összevont sorok száma
 • COLSPAN=”Szám” – Összevont oszlopok száma
 • HEADERS=”IDREFS” – Az aktuális cella fejlécei
 • ABBR=”Szöveg” – Rövidítés a fejléchez
 • SCOPE=[row; col; rowgroup; colgroup] – A fejléc által lefedett cellák
 • AXIS=CDATA – A fejléc-cella kategóriája
 • ALIGN=[left; center; right; justify] – Vízszintes igazítás
 • CHAR=”Karakter” – Igazító karakter
 • CHAROFF=”Hossz” – Az igazító karakter offszete (eltolása)
 • VALIGN=[top; middle; bottom; baseline] – Függőleges igazítás
 • WIDTH=”Pixel” – Cellaszélesség
 • HEIGHT=”Pixel” – Cellamagasság
 • NOWRAP – Sortörés letiltása
 • BGCOLOR=”Szín” – A cella háttérszíne

Tartalmazhat soron belüli elemeket és blokkszintű elemeket;
Csak a TR elem tartalmazhatja.

A TH elem egy táblázat fejléc-celláját határozza meg. Ha a cella a fejléc információkon kívül adatot is tartalmaz, a TD elemet kell alkalmazni.

A ROWSPAN és COLSPAN attribútumok segítségével határozható meg az összevonandó cellák száma; az alapértelmezett érték 1. Kitüntetett értékként használható a 0, amivel a táblázat aktuális cellájától a táblázat végéig valamennyi sorra, vagy oszlopra vonatkozólag állítható be az összevonás. Néhány böngésző azonban a 0-t figyelmen kívül hagyja, így érdemesebb pontos értéket megadni az összevonandó cellák számára.

A HEADERS attribútum határozza meg a TH -n belül azokat a cellákat, amelyek fejlécként szerepelnek. Értéke a fejléc-cellák ID attribútum-értéke, szóközzel elválasztva. A HEADERS attribútum lehetővé teszi a karakteres böngészők számára az adott cella fejléc-információinak megjelenítését.

Az ABBR attribútum alkalmazása a fejléc-információ egy rövidített változatának megjelenítését teszi lehetővé. Ezzel megoldható, hogy a böngészők ezt a rövid formát használják, ha kevés a hely; valamint a karakteres böngészők rövid fejléc-információt jelenítsenek meg az egész cella megjelenítése előtt.

A SCOPE attribútum határozza meg azokat a cellákat, amelyek számára a TH elem fejécet definiál. A SCOPE egyszerűbb alternatívája a HEADERS attribútumnak, abban az esetben, ha a fejléc-cellák elrendezése nem túl összetett. Lehetséges értékei a következők:

 • row, ha a TH a sor hátralevő celláira vonatozik;
 • col, ha a TH az oszlop hátralevő celláira vonatkozik;
 • rowgroup, ha a TH a sorcsoport hátralévő celláira vonatkozik (pl: a
  hátralévő cellák THEAD, TFOOT, vagy TBODY csoportosításban vannak);
 • colgroup, ha a TH az oszlopcsoport hátralévő celláira vonatkozik (pl:
  a hátralévő cellák COLGROUP csoportosításban vannak).

Az AXIS attribútum a cellák kategorizálásának lehetőségét biztosítja. Értéke a kategórianevek vesszővel elválasztott listája lehet. Alkalmazását a W3C HTML 4.0 ajánlása írja le részletesen.

Az ALIGN attribútum segítségével állítható be a celatartalom vízszintes igazítása. Lehetséges értékeinek beállításával az igazítás történhet balra, középre, jobbra, sorkizártan. A böngészők által gyengén támogatott ALIGN=char kifejezés segítségével a cellatartalom a CHAR attribútumban megadott karakter szélességéhez igazítható. Alapértelmezett értéke a decmális pont.

A CHAROFF attribútum határozza meg az igazító karakter első előfordulásának offszetét (eltolás). Értéke pixelben megadott szám, vagy a cellaszélesség százaléka. A CHAROFF=”50%” az igazító karaktert a cella közepére tolja.

A VALIGN attribútum határozza meg a cellatartalom függőleges igazítását. Lehetséges értékeinek beállításával az igazítás történhet a cella tetejéhez, középre, a cella alsó szegélyéhez, illetve az alapvonalhoz. Ez utóbbi esetben minden cella első sora azonos magasságba kerül.

A BGCOLOR attribútum beállított értéke határozza meg a cella háttérszínét.

Írta: htmlinfo

2009. 07 23 at 6:07 pm

Kategória:

Megjegyzés hozzáfűzése