HTML Info

Webről, magyarul, mindenkinek

Felsorolások

nincs megjegyzés

Ebben a részben több nagyon hasznos elemet tárgyalunk, amelyekkel átláthatóbbá tehetőek felsorolásaink. Ezeket az elemeket már a nagyon régi szövegszerkesztők is ismerték, természetesen a HTML-ből sem maradhattak ki annak szabványosításakor.

DIR

Használata:

<DIR></DIR>

Attribútumai:

 • COMPACT (“Kompakt kijelzés”)

Tartalmaz egy, vagy több LI elemet, amely viszont nem tartalmazhat blokkszintű
elemeket.

Tartalmazhatják az APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD és TH elemek.

A DIR elem egy könyvtár listát definiál, tartalmaz egy vagy több LI elemet, amelyek megadják a felsorolás elemeit. A LI az egymásba ágyazás megakadályozása érdekében nem tartalmazhat blokkszintű elemeket.

A COMPACT attribútum használatával javasolhatjuk a böngészőnek, hogy szükség esetén nyomja össze a listát, pontosabban a listaelemek közötti üres helyeket. Ezt az attribútumot csak kismértékben támogatják a böngészők.

Maga a DIR elem sem javasolt a HTML 4.0-ban, a W3C helyette az UL taget helyezi előtérbe, mely amúgy is sokkal szélesebb körben elfogadott.

DL

Használata:

<DL></DL>

Attribútumai:

 • COMPACT (“Kompakt kijelzés”)

Tartalmaz egy, vagy több DT vagy DD elemet.

Tartalmazhatják az APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD és TH elemek.

A DL elem egy definíciós listát definiál. Egy listabejegyzés egy DT és egy vagy több hozzá tartozó DD elemmmel hozható létre. Előbbi a feltétel definíció létrehozásához szükséges, míg utóbbi hordozza a feltétel tényleges definícóját.

Egy definíciólista hordozhat többszörös feltételt egy adott definícióra, amennyire csak megengedik ezt az adott körülmények. Szintén lehetséges feltétel megadása megfelelő definíció nélkül, és fordítva, de ez néha labilissá teheti a szerkezetet.

<DL>

 <DT class="example">Blokkszintű elemek</DT>

 <DD>
  <P>
   A HTML-ben a blokkszintű elemek rendszerint tartalmaznak
   soron belüli és más blokkszintű elemeket. Ezeket általában
   máshogy kell formázni, mint a "sima" soron belüli elemeket,
   tipikusan igaz ez az új sorra a vizuális böngészőknél.
  </P>
 </DD>

 <DT>Soron belüli elemek</DT>

 <DT>Szöveg szintű elemek</DT>
 <DD>
  <P>
   Az egy soron belüli (vagy szöveg szintű) elemek rendszerint
   csak szöveges adatokat vagy más hasonló jellegű adatot
   tartalmaznak.
  </P>
 </DD>

</DL>

A DT és DD tag záró része elvileg elhagyható, de nem javasoljuk, néhány böngészőnél problémát okozhat, főleg, ha stíluslapokat is felhasznált a készítő.

Figyeljük meg a CLASS attribútum használatát, amely a fenti példánál is látható. Ez lehetővé teszi a készítő számára, hogy stíluslapokon keresztül könnyedén befolyásolja a böngésző működését. Például több definíciólista azonos külalakját egyszerre lehet így meghatározni.

A COMPACT attribútum elvileg itt is használható, de nem ajánlott a W3C állásfoglalása szerint.

LI

Használata:

<LI></LI>

Attribútumai:

 • TYPE (disc,square,circle|1,a,A,i,I)
 • VALUE (megadható egy kezdőszám, ha rendezett a felsorolás)

Tartalmazhat szövegszintű, és blokkszintű elemeket.

Tartalmazhatják az OL, UL, MENU és DIR elemek.

A LI elem egy listabejegyzést definiál, méghozzá kizárólag az OL, UL, MENU, vagy DIR elemek részeként.

A LI tartalmazhat blokkszintű elemeket, úgy mint H2,TABLE,UL illetve OL, kivéve, ha a nem javasolt MENU, vagy DIR részeként hasznosítottuk.

Ez lehetővé teszi további OL, vagy UL elemek beágyazását, ahogy azt a következő példa is mutatja:

<UL>
 <LI>
  <H2>Kiemelt szövegrész, pl. cím</H2>

  <UL>
   <LI><A HREF="html.dtd">HTML 2.0</A></LI>
   <LI><A HREF="HTML32.dtd">HTML 3.2</A></LI>
   <LI><A HREF="strict.dtd">HTML 4.0 Strict</A></LI>
  </UL>
 </LI>
 <LI>
  <H2>Kiemelt szövegrész 2.</H2>
  <UL>
   <LI><A HREF="HTMLlat1.ent">Latin-1 Entities</A></LI>
   <LI><A HREF="HTMLsymbol.ent">Symbols and Greek Letters</A></LI>
   <LI><A HREF="HTMLspecial.ent">Other Special Characters</A></LI>
  </UL>
 </LI>
</UL>

Az egyébként nem javasolt TYPE attribútum a listaelemek jelzéseinek ülalakját
befolyásolja. Ezek a következők lehetnek:

 • A LI jelölései UL használatakor:
  • disc (Teli kör)
  • square (Teli négyzet)
  • circle (Üres kör)
 • A LI jelölései OL használatakor (felsorolás jellgű):
  • 1 (Arab, tízes számrendszer beli számok)
  • a (Latin kisbetűk)
  • A (Latin nagybetűk)
  • i (Római kisbetűk)
  • I (Római nagybetűk)

A stíluslapok sokkal szélesebb körű befolyásolási lehetőséget biztosítanak, például lehetséges a listaelemek képekkel történő jelölése is.

A VALUE attribútum számozáskor látja el feladatát, ha értéket adunk neki, ezzel fog kezdődni a lista számozása.

MENU

Használata:

<MENU></MENU>

Attribútumai:

 • COMPACT (“Kompakt kijelzés”)

Tartalmazhat egy, vagy több LI elemet, amelyek viszont ebben az esetben nem tartalmazhatnak semmilyen blokkszintű elemet.

Tartalmazhatják az APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD és TH elemek.

A MENU tag egy menülistát definiál, LI menüelemek alkalmazásával. Ezek a fentiek szerint nem tartalmazhatnak tehát semmilyen blokkszintű taget, azért, hogy a MENU-t ne lehessen beágyazni.

A MENU elemet nem ajánlja a W3C, helyette az UL taget preferálja.

A COMPACT attribútum segítségével utasítható a böngésző a lista összehúzására, amelyet a betűk közötti üres rész szűkítésével érhet el csak. Ezt az attribútumot nagyon kevés böngésző támogatja.

OL

Használata:

<OL></OL>

Attribútumai:

 • TYPE=[ 1 | a | A | i | I ] – számozási stílus
 • START – A számlálás kezdőértéke
 • COMPACT – kompakt megjelenítés

Ez a tag tartalmazhat egy, vagy több LI elemet és helyet foglalhat a következő elemekbe ágyazva: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD és TH.

Az OL tag egy ún. rendezett listát definiál, elentétben az UL elemmel, a lista elemeinek meghatározott rendje van; a böngésző sorszámozza ezeket automatikusan.

A számozás stílusa a TYPE attribútum segítségével állítható be, a következőképpen:

 • 1 (Arab számokkal, tízes számrendszerben: 1, 2, 3, 4, 5, …)
 • a (Latin kisbetűkkel: a, b, c, d, e, …)
 • A (Latin nagybetűkkel: A, B, C, D, E, …)
 • i (Római, kisméretű “számokkal”: i, ii, iii, iv, v, …)
 • I (Római, nagyméretű “számokkal”: I, II, III, IV, V, …)

További beállítási lehetőségek vannak, de ezekhez elengedhetetlen a stíluslapok használata.

Elvileg a START attribútum segítségével állítható be a számlálás kezdőértéke,
de ez a W3C dokumentációja szerint nem javasolt.

A COMPACT attribútum sem javasolt, egyébként ezzel lehet rávenni a böngészőt, hogy a listaelemk közötti üres helyeket összehúzza.

UL

Használata:

<UL></UL>

Attribútumai:

 • TYPE=[ disc | square | circle ] – a listaelem előtt szereplő jelzés
 • COMPACT – kompakt megjelenítés

Ez a tag is tartalmazhat egy, vagy több LI elemet és helyet foglalhat a következő elemekbe ágyazva: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM,
IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD
és TH.

Az UL tag egy rendezetlen listát (felsorolást) definiál, de az OL elemmel ellentétben itt a listaelemek nincsenek rangsorolva, a listán belüli hierarchia rendezetlen.

A TYPE attribútum segítségével kiválaszthatunk egy jelzést, amely a listaelemek elé kerül, minden sorba. Ezek lehetnek: disc (teli kör), square (teli négyzet) és circle (üres kör). Stíluslapok használatával bővebb eszköztár tárul fel előttünk.

A COMPACT attribútum nem javasolt, de ezzel lehet a listaelemek közötti üres helyeket összehúzatni a böngészővel.

Írta: htmlinfo

2009. 07 10 at 6:23 pm

Kategória:

Megjegyzés hozzáfűzése