HTML Info

Webről, magyarul, mindenkinek

Blokkszintű elemek

2 megjegyzés

Ez a fejezet azokat az elemeket tartalmazza, amelyek használata a lap egy-egy szövegrészének (blokkjának) formázására alkalmas. Ezek az elemek maguk is tartalmaznak előre definiált formázási elemeket, nem a lap szerzőjének kell az egyes szövegformázásokat elvégeznie. A HTML nyújtotta lehetőségeket a következő elemekkel aknázhatjuk ki:

ADDRESS

Használata:

<ADDRESS>...</ADDRESS>

Tartalmazhat: soron belüli elemeket,
Tartalmazhatják az APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM,
IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD
és TH elemek.

Az ADDRESS elem kapcsolatfelvételi és -tartási információkat nyújt a dokumentumhoz, vagy a dokumentum egy részéhez. Ezek az információk tartalmazhatják a lap készítőjének, fenntartójának nevét, linkeket a fenntartó más lapjaihoz, e-mail, illetve postai címét, telefonszámát, és így tovább…
Az alábbi példa az ADDRESS elem egy alkalmazási módját mutatja be:

<ADDRESS>
 Készítette a <A href=mailto:htmlinfo@htmlinfo.hu>HTML Info</A> és 
 <A href=mailto:worldwideworx@freemail.hu>WorldWideWorx</A>
</ADDRESS>

BLOCKQUOTE

Használata:

<BLOCKQUOTE>...</BLOCKQOUTE>

Attribútuma: cite.
Tartalmazhat egy, vagy több blokk-szintű elemet, vagy SCRIPT elemet.

Tartalmazhatják az APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD, TH elemek.

A BLOCKQUOTE elem egy idézet-blokkot definiál. A soron belüli idézetekkel ellentétben, az idézetblokkok tartalmazhatnak más blokk-szintű elemet; úgymint P, vagy TABLE, de a BLOCKQUOTE nem helyezkedhet el bekezdésen (<P>), vagy valamely soron belül alkalmazható elemen belül.
Az opcionális cite attribútum az idézet forrására mutathat.

<BLOCKQUOTE CITE="http://www.valahol.com/konyvtar/ezkerulide.html"><P> Itt szerepelhet egyéb szöveg is</P>
</BLOCKQUOTE>

CENTER

Hsználata:

<CENTER>...</CENTER>

Soron belüli elemeket és blokk-szintű elemeket tartalmazhat.

Tartalmazhatják az APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD, TH elemek.

A CENTER elem egy olyan szövegrészt, vagy más elemet határoz meg, amelynek tartalma a böngészőablakban vízszintesen középen jelenik meg. A CENTER tag a <DIV ALIGN="center"> formula rövidített alkalmazási lehetősége, bár a böngészők a CENTER-t valamivel jobban támogatják. Mindkét középre igazítási módszer a W3C által nem javasoltként van jelölve, mivel a stíluslapok használatát részesítik előnyben a formázóattribútumok helyett.

A CENTER használatos még a táblázatok középre igazításához is, mert jónéhány böngészőből hiányzik a <TABLE ALIGN="center"> kifejezés támogatása. Ezt szemlélteti az alábbi példa:


<CENTER>
	<TABLE>
		<TR ALIGN="center">
			<TH SCOPE=col>Név</TH>
			<TH SCOPE=col>Kor</TH>

			<TH SCOPE=col>Város</TH>
		</TR>
		<TR ALIGN="center">
			<TD>Béla</TD>
			<TD>25</TD>

			<TD>Szeged</TD>
		</TR>
	</TABLE>
</CENTER>

Megjegyzendő, hogy a CENTER magát a táblázatot igazítja középre, a cellák tartalmát nem. A fenti példában a TR tag ALIGN attribútumát használtuk erre a célra.

DEL

Használata:

<DEL>...</DEL>

Attribútumai:

 • CITE=URL – a szöveg törlésének oka, illetve egyéb információk
 • DATETIME=Dátum – A szöveg törlésének ideje

Tartalmazhat más soron belül használható elemeket, és ugyanilyen elemek tartalmazhatják.

A DEL elem tartalma olyan szöveg, amely a dokumentum újabb verziójának készítése során törölve lett. Ez az elem a szöveg változásainak jelzésére használatos.

A DEL használható akár blokkszintű, akár soron belüli (inline) elemként is. Soron belüli elemként alkalmazva nem tartalmazhat blokkszintű elemet.

Az opcionális CITE attribútum arról ad információt, miért lett az adott szöveg törölve.

Opcionális a DATETIME attribútum használata is, amely a törlés dátumát és idejét tartalmazza kis- és nagybetűérzékenyen;
ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mmTZD formátumban, ahol a TZD az időzóna azonosítója (GMT – Greenwich Middle Time, stb.).

Mivel a DEL tag a böngészők között viszonylag gyengén támogatott, mód nyílik helyette a STRIKE elem használatára is, de ez utóbbit a W3C nem javasolja.

DIV

Használata:


<DIV>...</DIV>

Attribútumai:

 • ALIGN=[left | center | right | justify] (Vízszintes igazítás)

Soron belüli, illetve blokkszintű elemeket tartalmazhat.

Tartalmazhatják az APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD, TH elemek.

A DIV elemet általános blokszintű tartalmazó elemként határozhatjuk meg, amely lehetővé teszi a lap szerzőjének, hogy a <DIV> </DIV> elemek közé zárt tartalom egészére írjon elő stílust, igazítási, vagy egyéb formázási műveleteket. A DIV elem bármely más elemet tartalmazhat, ideértve másik, beágyazott DIV elemet is.

A DIV elem sikerrel kombinálható a CLASS, ID, vagy LANG attribútumokkal. Példának okáért; ha egy tartalomjegyzéket helyeztünk a DIV elembe, kiegészítve a CLASS="azonosító" tulajdonság-érték párral, ez így lehetővé teszi a szerzőnek, hogy egy stíluslapban egyszer meghatározott stílust rendeljen hozzá a site valamenyi tartalomjegyzékéhez.

A nem javasolt ALIGN attribútum segítségével állítható be a vízszintes igazítás; balra, jobbra, középre, illetve sorkizártan.

A <DIV ALIGN="center"> formulánál azonban a böngészők sikeresebben kezelik a
<CENTER> elemmel történő középre igazítást. A W3C azonban a stíluslapok javára nem javasoltként jelöli mind a két eljárást.

H1-6

Használata:


<Hn>...</Hn>

ahol az n 1 – 6 közé eső egész szám.

Attribútumai:

 • ALIGN=[left | center | right | justify] (Vízszintes igazítás)

Soron belüli, illetve blokkszintű elemeket tartalmazhat.
Tartalmazhatják az APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM,
IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD, TH
elemek.

A H1, H2-6 elemek első – hatodik szintű címsorokat határoznak meg. Egy dokumentum általában egy H1 elemet tartalmaz, a legfontosabb rész kiemelésére.

A nem javasolt ALIGN attribútum segítségével állítható be a vízszintes igazítás; balra, jobbra, középre, illetve sorkizártan.

A böngészők a Hn elemeket általában nagyméretű, félkövér betűkkel jelenítik meg.

HR

Használata:


<HR>

Attribútumai:

 • ALIGN=[left | center | right] (Vízszintes igazítás)
 • NOSHADE – Vékony vonal
 • SIZE=nn – Vonalvastagság pixelekben
 • WIDTH – A vonal hossza

Más elemet nem tartalmazhat;

Tartalmazhatják az APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD, TH elemek.

A HR elem használatával vízszintes vonal jeleníthető meg. Jól használható a lapon egyes témakörök elhatárolására. A W3C által nem javasolt ALIGN attribútum segítségével a beszúrt vonal balra, középre, jobbra igazítható. A szintén nem javasolt WIDTH attribútum segítségével álítható be a vízszintes vonal szélessége; akár abszolút módon: pixelben, akár relatívan: százalékosan megadva. A stíluslapok használata azonban a szélesség beállításához nagyobb rugalmasságot nyújt.

A NOSHADE és SIZE attribútumok segítségével a vonal stílusa szabható testre. A NOSHADE használatával a vonal árnyékmentes (vékonyabb) lesz, a SIZE használatával a vonalvastagság pixelekben meghatározható.

INS

Használata:


<INS>...</INS>

Attribútumai:

 • CITE=URL – A szöveg forrása;
 • DATETIME – A beszúrás dátuma és ideje

Tartalmazhat soron belül használható és blokkszintű elemeket; ugyanilyen
státuszú elemek tartalmazhatják.

Az INS elem beszúrt szöveget tartalmaz. Jól használható egy dokumentum szövegváltozásainak jelzésére. A böngészők az így megjelölt tartalmat aláhúzottan jelenítik meg.

A hivatalos W3C ajánláson kívül használható még a TITLE attribútum is, amely ‘tooltip’-et, szövegbuborékot jelenít meg az INS elem tartalma mellett-felett.


<INS TITLE="Inserted text">Beillesztett szöveg</INS>

Az opcionálisan használható DATETIME attribútum közli a beszúrás dátumát és idejét, kis- és nagybetűérzékeny formában;
ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mmTZD, ahol a TZD az időzóna azonosítója (GMT – Greenwich Middle Time, stb.).

ISINDEX

Használata:

<ISINDEX>

Attribútuma:

 • PROMPT="szöveg" – Tájékoztató szöveg

Más elemet nem tartalmazhat.

Tartalmazhatják az APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, HEAD, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD, TH elemek.

Az ISINDEX elem egysoros szövegbeviteli mező használatának lehetőségét kínálja fel. Az elem PROMPT attribútuma által meghtározott szöveg fog megjelenni a beviteli mező mellett, a felhasználónak szóló tájékoztatásként, valahogy így:


Írja be a nevét


Az ISINDEX a HTML 4 -ben nem javasolt elem. A W3C helyette az INPUT elem használatát helyezi előtérbe.

Az ISINDEX egyenértékű a FORM elemen elhelyezett INPUT elem használatával; ahol a bevitt adat típusa text, és a METHOD attribútum értéke get.

NOSCRIPT

Használata:

<NOSCRIPT>...</NOSCRIPT>

Soron belüli, illetve blokkszintű elemeket tartalmazhat.

Tartalmazhatják az APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD, TH elemek.

A NOSCRIPT elem használatával a kliens-oldali scriptek helyett alternatív tartalom jeleníthető meg. Ha a böngésző nem támogatja az adott scriptnyelv használatát, vagy a felhasználó letiltja a kliensoldali scriptek futtatását, a script futása helyett hibaüzenet jelenik meg. A NOSCRIPT elemet a SCRIPT elem után kell elhelyezni.

A kliensoldali scriptek általában meglehetős dinamikát és interaktivitást biztosítanak a lapnak, amit statikus tartalommal nemigen lehet helyettesíteni. Ezért a NOSCRIPT elem tartalma szükségszerűen ‘szürkébb’ lesz a script-tartalomnál.

P

Használata:

<P>...</P> 

Attribútumai:

 • ALIGN=[left | center | right | justify] – Vízszintes igazítás

Soron belüli elemeket tartalmazhat.

Tartalmazhatják az ADDRESS, APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD, TH elemek.

A P elem egy bekezdést határoz meg. A záró tag (/P) opcionális, de használata megelőzhet jónéhány ismert böngészőhibát, főleg CSS használata esetén. Megjegyzendő, hogy nem tartalmazhat más blokkszintű (pl: TABLE, FORM) elemet.

A W3C által nem javasolt ALIGN attribútum
segítségével állítható be a bekezdés vízszintes igazítása balra, középre, jobbra, vagy sorkizártan.

A HTML szabvány/ajánlás nem írja elő a P elem megjelenítésének mikéntjét. A
böngészők általában az egyes P elemek által meghatározott bekezdéseket egységes
egészként kezelik; az első sor behúzása nélkül balra igazítva jelenítik meg. Az egyes bekezdések között a böngészők általában egy sort üresen hagynak.

PRE

Használata:

<PRE>...</PRE>

Attribútumai:

 • WIDTH="Szám"

Tartalmazhat soron belüli elemeket, kivéve: IMG, OBJECT, APPLET, BIG, SMALL, SUB, SUP, FONT, BASEFONT.

Tartalmazhatják az APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD, TH elemek.

A PRE elem előformázott szöveget tartalmaz. A böngészők az előformázott szöveget fix szélességű fontokkal ábrázolják, nem vonják össze a szóközöket, és nem törik az ablak széléhez a sorokat.

A PRE tag hasznos lehet kódok, költemények megjelenítéséhez, ahol a behúzások, esetleges többes szóközök fontosak az áttekinthetőség szempontjából.

A nem javasolt WIDTH attribútum utasítja a böngészőt az előformázott szöveg kívánt sorhosszúságának beállítására. A gyakorlatban azonban a böngészők ezt az attribútumot legtöbbször figyelmen kívül hagyják.

Írta: htmlinfo

2009. 07 10 at 6:01 pm

Kategória:

2 megjegyzés :: 'Blokkszintű elemek'

Feliratkozás a megjegyzésekre: RSS vagy Trackback küldése: 'Blokkszintű elemek'.

 1. Szeretném törölni a No Scriptet,hogyan tudom ezt végrehajtani?

  Mátyás Jánosné

  2011. 07 14 at 21:29

 2. Gondolom Firefox:
  Eszközök -> Kiegészítők -> Eltávolítás.

  htmlinfo

  2011. 07 18 at 5:59

Megjegyzés hozzáfűzése